سرفصلهای پایه

دوره های پایه ، دوره هایی هستند که عموما پیش نیازی ندارند و شامل سرفصل‌ های پایه و مقدماتی برای کارآموزانی هستند که در زمینه مربوطه (کامپیوتر ، حسابداری و...) دارای هیچ اطلاعاتی نبوده و اصطلاحاً تمایل به یادگیری از ابتدا و سطح مبتدی را دارند.

برای مشاهده این سرفصلها ، از لینکهای زیرمنوی بالا دوره موردنظر خود را انتخاب فرمایید.